Trạm quan trắc nước mặt tự động

Trạm quan trắc nước mặt tự động

Trạm quan trắc nước mặt tự động

Trạm quan trắc nước mặt là gì?

Quan trắc nước mặt tự động là quá trình đo đạc các yếu tố tác động lên chất lượng nước mặt trên sông hồ một cách liên tục. Từ đó có thể theo dõi diễn biến chất lượng nước và đưa ra các đánh giá dựa trên những tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.

Thiết kế của trạm quan trắc nước mặt

Thiết kế trạm quan trắc nước mặt bao gồm các hạng mục sau:

- Hệ thống đo, phân tích chất lượng nước và xử lý số liệu

- Hệ thống lấy mẫu tự động

- Hệ thống thu thập, truyền nhận dữ liệu

- Hệ thống giám sát số liệu tại trung tâm

Những thông số bắt buộc theo yêu cầu thông tư 10/2021/TT-BTNMT

Thông tư 10/2021/TT-BTNMT bổ sung trạm quan trắc chất lượng nước mặt tự động. Theo Điểm a, Khoản 1. Điều 26, Chương VI Thông tư này quy định nhóm thông số quan trắc bắt buộc gồm các thông số:

- Nhiệt độ

- pH

- Hàm lượng ôxy hoà tan (DO)

- Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)

- Nhu cầu oxy hoá học (COD)

Ngoài ra, tại Điểm b, , Khoản 1. Điều 26, Chương VI căn cứ vào mục tiêu quan trắc, đặc điểm khu vực quan trắc, trạm quan trắc nước mặt tự động có thể quan trắc các thông số gồm có: độ đục, TDS, NH4+, Tổng Nitơ, Tổng Phôtpho, PO43-, NO3-, TOC và các thông số khác theo mục tiêu quan trắc.

Giá trị đạt được của việc quan trắc nước mặt

- Đánh giá hiện trạng chất lượng nước sông, hồ đầu vào đối với các nhà máy cấp nước.

- Phục vụ việc xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường tại vùng trọng điểm được quan trắc.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về chất lượng môi trường phục vụ việc lưu trữ, cung cấp và trao đổi thông tin trong phạm vi Quốc Gia và Quốc Tế.

- Phục vụ các quy định của nhà nước về bảo vệ môi trường. Cảnh báo kịp thời các diễn biến bất thường hay các nguy cơ ô nhiễm, suy thoái môi trường.


Hệ thống quan trắc tự động chất lượng nước mặt (Surface Water Monitoring System) dùng thiết bị và giải pháp của hãng SEBA – Đức có các ưu điểm vượt trội:

- Đo được nhiều thông số khác nhau (pH, Độ mặn, DO, Độ đục, Nitrate, Đo mức, Nhiệt độ…)

- Sử dụng nguồn cung cấp là năng lượng mặt trời hoặc pin. Không sử dụng điện lưới.

- Sử dụng công nghệ truyền thông không dây GSM về trung tâm (theo thời gian cài đặt).

- Cung cấp phần mềm ở trung tâm để thu thập dữ liệu từ hàng trăm điểm quan trắc khác nhau.

- Thiết bị nhỏ gọn, dễ bảo quản và giá cả hợp lý khi thiết kế hệ thống.Các dữ liệu mẫu được truyền GSM/GPRS về tại Server SEBA HydroCenter

banner
1
Bạn cần hỗ trợ?