Dây và cáp

Dây và cáp

Dây và cáp

Các ứng dụng tiêu biểu gồm

- Cán kéo sợi

- Bện sợi

- Ủ sợi

- Xả cuộn.

- Thu cuộn.

Kiểm soát kỹ thuật sản phẩm cho ngành công nghiệp dây và cáp

 

banner
1
Bạn cần hỗ trợ?