Cấp thoát nước và xử lý nước thải

Cấp thoát nước và xử lý nước thải

Cấp thoát nước và xử lý nước thải

Các giải pháp tối bộ điều khiển tối ưu và thông minh dành cho ngành nước

Shihlin Electric cung cấp các giải pháp mới để mở rộng khả năng kết nối, giảm năng lượng tiêu hao, giảm thiểu thời gian dừng và đáp ứng thông minh khi có sự cố xảy ra. Chúng tôi kết hợp các yếu tố gọn nhẹ, tin cậy cao cùng với các đặc tính chuyên dụng cho ngành công nghiệp như điều khiển bơm thông minh thời gian thực, các I/O cho các thiết bị và giải pháp kết nối trên nền TCP/IP, tất cả được tích hợp sẵn.

Kiểm soát kỹ thuật sản phẩm cho ngành công nghiệp nước và xử lý nước thải

 

banner
1
Bạn cần hỗ trợ?