Chức năng bộ đếm của CTA series cung cấp những gì?

Chức năng bộ đếm của CTA series cung cấp những gì?

Chức năng bộ đếm của CTA series cung cấp những gì?

TL: Trong chức năng bộ đếm, CTA có 3 chế độ đếm: Đếm 1 tầng, đếm 2 tầng, đếm mẻ, đếm tổng, và đếm kép (đếm tay đôi)

banner
1
Bạn cần hỗ trợ?